Sprievodné podujatia

17.3. – 23.3. / Parties v Nu Spirite
Počas festivalu budú v Nu Spirit Clube a Nu Spirit Bare prebiehať koncerty a hudobné party. Nu Spirit Club sa bude otvárať spravidla o ôsmej, Nu Spirit Bar o deviatej. Pestrý hudobný program obohatí aj vedomostný filmový kvíz, ktorý sa bude v Nu Spirit Clube konať 21. marca o 19:00. Na tradičný Múdry Pondelok, tentokrát tematicky filmový, sa záujemcovia môžu prihlasovať na adrese mudry.pondelok@gmail.com, spolu s menom tímu a počtom súťažiacich. Kvízu sa môžu zúčastniť tímy, ktoré tvoria 2 až 4 osoby. Kvízom bude sprevádzať Ludwig Bagin. Viac informácií na www.nuspirit.sk/sk/program.
Nu Spirit Club, Pasáž Luxor, Štúrova 3
Nu Spirit Bar, Medená 16

17.3. – 23.3. / Artkino za zrkadlom
Masterclass: Česko – krajina ako z filmu
Zaujímalo vás niekedy, na ktorých miestach sa natáčali hollywoodske trháky či kultové snímky vášho detstva? Czech Tourism Vám ich priblíži prostredníctvom výstavy fotografií ikonických filmových scén odohrávajúcich sa v Česku.

18. 3. o 17.00 / VŠMU
Masterclass: Helena Třeštíková
Popredná autorka českého dokumentu, držiteľka Európskej filmovej ceny a mnohých ďalších ocenení na svetových i českých festivaloch natáča od sedemdesiatych rokov originálnou metódou časozberného filmu. Jej snímky tak pokrývajú obdobie hoci aj vyše dvadsiatich rokov a zaznamenávajú celkom špecificky premeny doby, sledovaných postáv i spoločnosti a jej nálad. V rámci festivalu predstaví svoje dva posledné filmy Mallory (2015) a Zkáza krásou (2016). Jeden je klasický časozber, druhý je novým zostrihom materiálu, ktorý natočila s prominentnou protektorátnou herečkou Lídou Baarovou krátko po roku 1989. Ako zachytiť čas? Aj to bude témou jej prednášky na VŠMU.

19. 3. o 17.00 / VŠMU
Masterclass: Albert Serra
Najvýraznejšia osobnosť súčasného španielskeho filmu, majster vysoko aktuálnych adaptácií klasických románov Albert Serra sa pohybuje na medzinárodnej scéne už od natočenia svojich prvých filmov. Svoje snímky premiéruje v Cannes, je držiteľom Zlatého leoparda z festivalu v Locarne a podieľa sa aj na mnohých experimentálnych projektoch, ktoré prepájajú napríklad film s literatúrou. Vo svojich prednáškach sa venuje nielen vlastnej tvorbe, ale predovšetkým kinematografii ako celku, ktorú vníma ako umenie s celkom špecifickým jazykom.

20. 3. o 20.00 / Foajé
Workshop 16 mm – prezentácia výsledkov/filmov (k sekcii Experimental)
Argentum Vivum je tvorivá platforma, ktorá sa orientuje výhradne na prácu s tzv. starými médiami. Pri svojej tvorbe používa klasický filmový materiál všetkých rozmerov a vlastností, klasické aj netradičné fotochemické postupy a projekcie z klasických projektorov všetkých bežných formátov.
Workshop 16 mm ponúka jednu z posledných šancí na fyzický kontakt s filmovou surovinou. Jeho účastníci budú môcť založiť do kamery Krasnogorsk 16 mm filmový pás, nakrútiť na filmovú surovinu svoj film, vyvolať ho, postrihať a premietnuť v kine na premietačke, to všetko spoločne a s pomocou odborných lektorov. Zdanlivo zabudnutý filmový pás sa premení na umelecké dielo a účastníci získajú základné znalosti práce s filmovou surovinou v duchu zlatého veku experimentálnej tvorby. Lektormi budú členovia českého experimentálneho zoskupenia Argentum Vivum Jakub Halousek a Jan Daňhel. Prezentácia výsledkov práce účastníkov workshopu pre verejnosť celý workshop zakončí.

21. 3. o 10.00 / Kino Lumière, K4
Masterclass: Ako písať o filme? / workshop
Workshop, ktorý pomôže mladým záujemcom o písanie zorientovať sa v kultúrnej problematike. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, ktorí chcú o filme písať, rozmýšľať a diskutovať. Workshop pozostáva z úvodnej prednáškovej časti, projekcie krátkeho filmu, písania v teréne a záverečnej konzultácie napísaných prác. Workshop povedú filmové kritičky Zuzana Mojžišová a Žofia Bosáková z Katedry audiovizuálnych štúdií, ktoré majú bohaté publikačné skúsenosti. Prihlášky s krátkym životopisom treba zasielať na kas.ftf.vsmu@gmail.com

21. 3. o 17.00 / VŠMU
Masterclass: Otar Iosseliani
Klasik autorského filmu zaujal publikum už svojimi ranými filmami, ktoré natáčal vo vtedajšom Sovietskom zväze. Po niekoľkých konfliktoch s cenzúrou bol nútený emigrovať do Francúzska, kde žije a tvorí dodnes. Jeho filmy sa vyznačujú celkom špecifickou poetikou, ktorej je blízka hyperbola, sarkazmus a satira. Zároveň je ich podstatou kritická reflexia našej súčasnosti, na ktorú nazeráme cez prizmu človeka, ktorý už za svoj život videl všeličo. Prednáška o autorstve v dnešnom filme a o tom, ako si udržať autorské kvality v dobe, keď v oblasti filmu víťazí predovšetkým diváckosť.

22. 3. o 11.00 / Kino Lumière, K2
Industry Days: Works in Progress
Aké filmy sa budú natáčať v nasledujúcich rokoch? Ako vyzerajú filmy, ktoré už čoskoro prídu do slovenských kín? Works in Progress je industry program, ktorý slúži tvorcom a producentom na predstavenie ich projektov predovšetkým filmovým profesionálom, novinárom, ale aj širšiemu publiku a býva súčasťou programu mnohých filmových festivalov. Predstaví sa 10 projektov, ktorých zástupcovia budú mať každý 10 minút na prezentáciu projektov a 5 minút na ukážku z už nakrúteného materiálu.

22. 3. o 17.00 / VŠMU
Masterclass: Katarzyna Siniarska
Túto prednášku nepovedie autor, ale žena, ktorá sa o autorské filmy stará – teda jej prácou je dostať ich k divákom. Katarzyna Siniarska je jednou z kľúčových manažérok spoločnosti New Europe Film Sales, ktorá sa venuje obchodovaniu s licenciami nielen celovečerných, ale aj krátkometrážnych filmov. Tohto roku má spoločnosť na konte úspešné uvedenie a predaj nového filmu poľského režiséra Tomasza Wasilewského, ktorý si odniesol cenu za scenár z Berlinale. Ako sa dnes obchoduje s filmami? A je nutné myslieť na medzinárodné publikum, už keď pripravujete svoj nový film? Prednáška nás zavedie do zákulisia súčasného filmu a prezradí, ako sa dá pomôcť autorským filmom uspieť.

22. 3. o 17.00 / Kino Lumière, K2
Krst knihy Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989
Kniha filmového historika a teoretika Martina Palúcha prináša ucelený a starostlivo spracovaný materiál, ktorý sa ani zďaleka netýka len historiografických údajov, ale aj sociologických, filozofických a hlavne filmologických presahov a výkladov slovenského dokumentárneho filmu po roku 1989. Krst knihy sprevádza projekcia filmu 66 sezón režiséra Petra Kerekesa. Táto snímka je jedným z prvých medzinárodne úspešných filmov od tvorcov generácie, ktorá sa k vlastnej tvorbe dostala až v slobodnom, porevolučnom prostredí, ktoré Palúch analyzuje.

23. 3. o 11.00 / Kino Lumière, K2
Industry Days: Panel slovenský film v českom audiovizuálnom prostredí
Je naozaj nutné dabovať slovenské filmy do češtiny, ak majú uspieť v českej distribúcii? Prečo sú filmy enfant terrible slovenského dokumentu Zuzany Piussi ľahšie financovateľné v Česku než na Slovensku? A ako to vôbec 23 rokov od rozdelenia spoločného štátu je so vzájomnou podporou a spoluprácou pri výrobe, predaji a distribúcii filmov? Kľúčoví manažéri českých firiem a filmových organizácií diskutujú o slovenskom filme a jeho pozícii v rámci českého filmového priemyslu.

23. 3. o 17.00 / VŠMU
Masterclass: Daniel Bird
V rámci sekcie Kino-Ikon+ sa slovenskému publiku predstaví tak trochu zabudnutá legenda svetového filmu, surrealista, animátor a režisér Walerian Borowczyk. Záujem o jeho unikátnu tvorbu dlhodobo podporuje filmový historik Daniel Bird, ktorý v spolupráci s nami túto sekciu veľmi starostlivo pripravil. Je to práve on, kto sa so svojimi kolegami venuje digitalizácii Borowczykových filmov a umožňuje tak ich znovuuvedenie po celom svete. Prednáška predstaví tvorbu tohto nonkonformného vizionára a zároveň sa dozvieme, čo všetko je potrebné urobiť, keď sa pokúšate resuscitovať odkaz jednej filmárskej legendy.

Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
811 04 Bratislava

tel./fax: 00421/2/54652017
tel. :00421/2/54652018,-19
e-mail:

Súťaž krátkych filmov 2017

Súťaž krátkych filmov 2017 na stiahnutie

Stiahnnite si prihlášku Súťaž krátkych filmov 2017.

Prihláška celovečerného nebo krátkého filmu do nesúťažných sekcí MFFK Febiofest 2017

Prihláška celovečerného alebo krátkeho filmu do nesúťažných sekcií MFFK Febiofest 2017 na stiahnutie

Stiahnnite si prihlášku celovečerného alebo krátkého filmu do nesúťažných sekcí MFFK Febiofest 2017.

katalog febiofest 2016

Katalóg na stiahnutie

Stiahnnite si kompletný katalóg filmov Febiofestu 2016.

program febiofest 2016

Program na stiahnutie

Stiahnnite si kompletný program Febiofestu 2016.